3. Simple konstruktioner - et diesellokomotiv - femte del


Version 1.1 - 23.Juli 2002

Pufferplankerne

Pufferplankerne laver vi med Create - Box - Keyboard Entry i perspektivvinduet. Som parametre indtaster vi:

 • X = 0,0 m
 • Y = 4,8 m
 • Z = 1,1 m
 • Length = 0,4 m
 • Width = 3,0 m
 • Height = 0,4 m
 • Generate Mapping Coordinate hakkes af.

Et klik på Create danner den forreste pufferplanke.


Pufferplanken tekstureres. Først åbner vi Material Tool, markerer lokomotivets overbygning og klikker i Material Tool på Get!. Materialet indlæses. Derefter markerer vi pufferplanken og klikker Put! i Material Tool.

Teksturen er nu allokeret. Så vælger vi UVW Map og Unwrap UVW som før. Vi mapper pufferplanken på det lille, mørkegrå kvadrat for neden til venstre.


Luk redigeringsvinduet, højreklik under modifikator-stakken og vælg Collapse All. Den forreste pufferplanke er færdig.


Pufferplanken kopieres ved at vi med aktiveret forskydeværktøj og med nedtrykket skiftetast klikker på pufferplanken  og bekræfter med OK i dialogvinduet. Kopien (Box02) befinder sig på samme plads som originalen.

For at forskyde pufferplanken aktiverer vi vertex-tilstand og åbner Move Transform Type-In vinduet. Der retter vi Y-værdien fra 4,8 m til -4,8 m. Derved forskydes pufferplanken bagud. Så kan vi igen forlade vertex-tilstanden.


Derpå markerer vi rammen (Main) og vælger i  Attach List begge pufferplanker (Box1 og Box2). De hører nu med i rammen.


Pufferen

For at lave en puffer, ændrer vi først Front billedet til et Back billede. Med et højreklik på Front vælger vi under menupunktet Views (billeder) billedet Back.


Bliv i Back-billedet og vælg i Create værktøjskassen værktøjet Cylinder. Under Keyboard  Entry og Parameters angiver vi følgende værdier:

 • X: -0,9 m
 • Y: 1 m
 • Z: 5,2 m
 • Radius 0,2 m
 • Height 0,5 m
 • Height Segments: 5
 • Cap Segments: 1
 • Sides: 18
 • Create Mapping Coordinates hakkes af


Sådan ser den kommende puffer ud:


Lad cylinderen forblive markeret og lav den om til et redigerbart net (Quad Menü - Convert to - Editable Mesh). Skift derefter til Left billedet og zoom ind på cylinderen med Region Zoom.


Gå i vertex-tilstand og marker ved hjælp af en markeringsramme de to rækker vertices til højre ...


... Aktiver nu værktøjet Select and Non-uniform Scale og højreklik, så Scale Transform Type-In vinduet åbnes.


Indtast følgende værdier i Scale Transform Type-In vinduet under Offset:Screen:

 • X: uforandret
 • Y: 60
 • Z: 60

Bemærk! Værdierne bliver ikke stående i vinduet. Indtast dem alligevel kun én gang, også selvom der igen står 100,0 i vinduet!


Marker derefter de to midterrækker ...


... og indtast følgende værdier i Scale Transform Type-In vinduet under Offset:Screen:

 • X: uforandret
 • Y: 40
 • Z: 40


Marker rækkerne efter tur fra højre til venstre, og sæt med Move (forskyde-) værktøjet og Transform Type-In deres Y-værdier på:

 • Y: 5 m
 • Y: 5,2 m
 • Y: 5,3 m
 • Y: 5,55 m
 • Y: forbliver på 5,6 m
 • Y: 5,65 m


Tildel derefter et materiale i materiale-værktøjet med Put! Marker i polygontilstand alle flader med undtagelse af frontfladen ...

(Billedtekst: Markér her)


... og map på det lille, mørkegrå kvadrat for neden med Unwrap UVW samt redigeringsvinduet, udfør med højreklik under Modifier List Collapse All, og bekræft på advarselsmeldingen.


Gå atter i polygontilstand og skjul de netop mappede polygoner med Hide. Kun frontfladen bliver stående.


Marker frontfladen og map på den mørkeste cirkel med UVW Map (det skulle ikke være nødvendigt at foretage indstillinger), Unwrap UVW og Edit, ...


... tøm modifikator-stakken (Collapse All), og kald de skjulte flader frem igen med Unhide All.


Kopier pufferen

Først forlader vi igen polygon-tilstanden og kopierer pufferen én gang. I polygon-tilstand forskyder vi den nye puffer (Cylinder02) fra X: 0,9 m til X: -0,9 m.


Gå ud af polygon-tilstand og marker den første puffer. Sammenfør den anden puffer (Cylinder02) med den første til ét objekt ved hjælp af Attach List.


Kopier pufferne og drej i polygon-tilstand, med vinkelmagneten koblet til, 180 grader ...


... og forskyd bagud. Det gør vi ved i Transform Type-In vinduet at ændre Y-værdien fra 5,382m til -5,382 m. Derefter forlades polygon-tilstanden.


Kobbelstangen

Til kobbelstangen laver vi i Top vinduet en Box med 11 længdesegmenter (Length Segments), ændrer boksen til et redigerbart net, tildeler et materiale med Put! og mapper hele boksen på det røde kvadrat.


I polygon-tilstand, ved hjælp af skalerings- og forskydeværktøjerne, tilpasser vi boksen til hjulene som vist på billedet.


Nu markerer vi boksens vertices i rækkerne 1,4,5,8,9 og 12. Hold herunder Ctrl-tasten nedtrykket. Gør derefter stykkerne smallere ved hjælp af skaleringsværktøjet, som vist i billedet.


Tilpas dernæst som vist med forskydeværktøjet.


Tilpas kobbelstangen til hjulet i Back-vinduet og gå ud af vertex-tilstanden.


Klik i Hierarchy-værktøjsinduet på Pivot, Affect Pivot only og Center to Object. Kopier derefter kobbelstangen ...


... og forskyd i polygon-tilstand til den anden side af køretøjet. Det gøres ved ganske enkelt at sætte et minustegn foran X-værdien. Marker derpå en af kobbelstængerne, og kombiner den ved hjælp af Attach List med den anden til ét objekt. Døb det "Kuppelstangen".


Modellen er færdig og skal nu blot animeres og eksporteres

Glem ikke at gemme arbejdet.


Til næste kapitel (Konstruktion 6)