Dansk vejledning til Activity Editoren

Oversat af Mogens Balle Bertelsen (Steamhammer)

Klik her for at downloade vejledning (i word 2000 format)

Klik på billedet for download (248 KB)

Denne vejledning vil, trin for trin, kort føre dig gennem oprettelsen af en aktivitet(activity) til Hisatsu Linien (valgt fordi den er forholdsvis ukompliceret og det er derfor lettere at forklare det grundlæggende i Activity Editoren)

Ok lad os begynde.

1) Start MSTS’s Activity Editor ved at klikke på Start… Programmer… Microsoft Games… Train Simulator og klik derefter på Train Simulator Editors & Tools.

2) Klik så på Activity Editor og dette vil føre dig til et tomt, hvid eller grå skærmbillede med forskellige små-vinduer på din højre hånd.

OK, vi kommer nærmere ind på dette senere.

Lad os vælge den rute som vi ønsker at basere vores Aktivitet på.

Klik "File".. "New" og en "Select Route" boks vil dukke op, vælg Hisatsu Line og klik OK.

3) Du vil nu se en boks hvori du skal skrive aktivitetens "display name"

(Det er det navn som vises i spillet, f.eks. "Summer Express")

Vi vælger navnet ‘test’ MEN du kan skrive hvad som helst du måtte ønske!

Klik derefter OK.

4) Nu vil du se hele Hisatsu linien. For at flytte skærmbilledet, hold venstre musetast nede og træk… for at zoome ind, hold højre musetast nede og træk, op – forstørrer og ned formindsker.

Efter at du har kigget dig omkring på ruten, så klik på "View" i toppen af skærmen og tjek at der er flueben ud for følgende:

Traffic Paths

Selected Timetable Path.

Punkterne med RØDT skal der være flueben udfor, da disse viser dig ruten for toget som vi laver senere. Men resten kan du vælge efter smag og behag, (Lad Path Points stå uden flueben til senere) Jeg bruger det selv for at gøre skærmbilledet mindre forvirrende.

5) Så kigger vi på de forskellige værktøjer på højre side af editoren.

Øverst under "Activity" ser du display name, her står det navn som du skrev, da du startede aktiviteten, du kan ændre dette hvis du vil, vi lader det stå som testnavn for nu.

Dernæst kan du se Difficulty; her kan du ændre sværhedsgraden for aktiviteten.

Duration: tidsangivelse for hvor lang tid aktiviteten vil vare, selvfølgelig er det svært at vide på forhånd, så dette er blot en cirka tid.

Edit Activity Description: Dette er et vigtig punkt som SKAL udfyldes, før du kan bruge din aktivitet, det er her de fleste begår en fejl og får fejlmeldinger som denne: "The activity is not complete you will not be able to use this activity until these are filled in", hvilket kort og godt betyder at du skal skrive noget i dette felt før din aktivitet kan færdiggøres.

Du bør her skrive en kort beskrivelse af aktiviteten. Meddelelsen vil dukke op når du er på Activity Select siden.

For denne aktivitet skriver vi:

Du skal køre en testkørsel på Hisatsu Linien.

Edit Activity Brief: Denne tekst dukker op når aktiviteten er indlæst, der bør stå hvad der kræves af lokoføreren. For denne test skriver vi følgende:

Test (Navn på aktiviteten)

Sværhedsgrad: Let

Varighed: (Skriv her den samme tid som du skrev I feltet "duration")

Du skal udføre en kort testkørsel. (Skriv en detaljeret beskrivelse af hvad der forventes af lokoføreren)

Du behøver ikke at skrive navnet på aktiviteten, sværhedsgraden eller varigheden, jeg gør det blot fordi de aktiviteter som er inkluderet i MSTS har disse oplysninger, men det er som sagt, smag og behag.

Player Service: Her laver vi selve consist’en(indholdet af toget, dvs. lokomotiv og vogne) og ruten.

Vi vil nu lave de to væsentligste dele af din aktivitet.

Fra drop-down menuen kan du vælge forud programmerede baner, men for denne vælger vi at lave en ny.

Klik "New".

Skriv navnet på consist’en og ruten (path), jeg skriver Test (lokofører), skriv det samme i display name.

Herunder ser du "Expected Player Performance" dette er hvad der forventes af lokoføreren hvis han skal gennemføre aktiviteten til tiden.

Jeg lader det stå på de 75. "Start Speed" og "End speed" lader dig indstille start og end speed for aktiviteten. Hvis du laver en station-til-station aktivitet, så lad "End speed" stå på ‘0’.

Consist lader dig vælge indholdet af toget du skal køre, for denne øvelse vælger jeg 2x KIHA 31 fra drop-down listen.

(Hvis du klikker "new", kan du lave din egen consists til brug i explore/udforsk eller activities)

Vi vil nu gå ned og lave en rute. Det er den rute som toget vil følge under aktiviteten, det er også den som fortæller AI dispatcheren hvilken vej den skal stille skiftesporene.

Vi laver en ny path/rute, klik NEW, skriv et path navn (Det kan ikke være det samme som consist- og bane navnet som du skrev øverst) Jeg kalder det for Test Rute (lokofører) klik OK og skriv det samme i den anden boks dukker op. Du vil nu blive præsenteret for en lille boks som viser rutens navn og startsted hvilket i dette tilfælde vil være "DAN", som er en lille station kort før "Yatsushiro" station. Så skriv "Dan" i "starting location" boksen. I "ending location" boksen skriver du "Sakamoto" som er den næste station efter "Dan". Nu klikker du på Highlight og klikker på den lille boks ved siden af "mouse". Nu kan vi begynde at lave ruten.

(Bemærk at når du flytter musen rundt inde I vinduet med banestrækningen, så dukker der en lille cirkel op, som låser sig fast på selve strækningen)

Ok, zoom nu ind så du kan se "Dan" stationen.

 

Højre klik til venstre for de to blå linier (Blå Linier er perron’er) og vælg "Place Start Point". Du vil se en blå cirkel med en grøn linie som strækker sig mod højre. Hvis den grønne linie strækker sig mod venstre, så højreklikker du på cirklen og vælger "Toggle Start Direction". (Når du placerer musen over cirklen vil den grønne linie blive rød, det er derfor vi valgte "Highlight" tidligere)

 

Flyt nu skærmbilledet med musen så du kan se "Sakamoto" Station.

Bemærk at den grønne linie drejer mod højre, vi vil have toget til at dreje til venstre i det første sporskifte, så flyt musen hen over den grønne cirkel lige før sporskiftet og højreklik.. vælg "Take other Exit".

(Hvis denne mulighed ikke viser sig I højreklik-menuen, så vælg viewmenu’en øverst i vinduet og sæt flueben ved "Path Points".)

Du vil nu se at ruten går til venstre ved det første sporskifte.

Flyt nu skærmbilledet en smule nedad og du vil se at ruten ender blindt, det er derfor at programmet automatisk har puttet en "end point" cirkel ind her. Hvis du nogensinde ønsker at placere et "end point" så højreklik der hvor du ønsker det og vælg "Place end Point" fra højreklikmenuen.

Vi vælger at beholde slutpunktet der hvor det er nu.

Ok, nu klikker du inde i "path editor" på "Leave Path Editor" og du vil blive spurgt om du vil "save path changes", klik "yes". Du kommer nu tilbage til "service editor" boksen igen. Her vil du nederst kunne se en liste med de stationer som din rute passerer igennem, klik på boksen til venstre for dem hvis du ønsker at lokoføreren skal stoppe på disse stationer, i denne øvelse skal lokoføreren stoppe ved begge.

Klik OK.

Vi vil nu lave en funktion, så når lokoføreren ankommer til den sidste station, så er aktiviteten afsluttet korrekt.

Øverst I skærmbilledet klikker du på "Window" og derefter på "Action Events Window".

Klik "NEW".

Lad "Stop at final station" være uændret, da det netop er hvad vi ønsker at lokoføreren skal gøre. Skift "outcome" i bunden af vinduet hvis du syntes, men da vi ønsker at lokoføreren skal stoppe ved den sidste station, så er der ingen grund til at ændre det.

Klik OK.

I "Action Events" vinduet klik på "Default Event" og vælg delete.

Luk "Events" vinduet.

Klik på "File" –"Save As" og giv filen et navn, Jeg har kaldt den Testhisatsu.

Så nemt er det!

Hvis du ønsker at tilføje mennesker og dyr, så kan du køre skyderne til højre til de står på den mængde som du ønsker og klikke på "Save" igen.

Når du nu indlæser MSTS så klik på "Drive a Train", Klik derefter på Hisatsu Line og vælg din nye aktivitet. (Nogle bruger-aktiviteter tager et stykke tid at indlæse, så vær tålmodig!)

Det er det grundlæggende I Activity Editoren.

Denne tutorial er oversat af: Mogens Balle Bertelsen og kan frit lægges ud på relevante websites.

Jeg vil sætte stor pris på at få både ris og ros, så skriv til mig på: steamhammer@jydeweb.dk

Originalen er lavet af Darren Mann (DAZ) og oversat med hans tilladelse.

Any questions to Darren Mann: E-Mail me at Darren_mann85@hotmail.com

Sidst, men ikke mindst, TAK til Stig for test af denne vejledning! :o)