FREEWARE.

Rute Editor version 2.0

Text og billeder af Brian Haurholm.

Copyright Brian Haurholm

Mailto:brianbhh@adslhome.dk

Rute Editor Start.

Download som pdf-fil

Klik på billedet for at downloade pdf-fil

Start route editoren op gå til "Route Geometry Extractor".

Her begynder alt det, der skulle blive til din egen rute.

 

 

Billede nr. 2

Her ligge hele verden "åben" for dig, og du kan herfra vælge hvor i verden du vil placere din rute, i dette tilfælde vælger vi Danmark.

Billede nr. 3.

Begynd med at "zoome" ind , højreklik på Danmark og vælg zoom region.

Billede nr. 4.

Her er den "Zoom" du har lavet, fortsæt en gang til, stadig på Danmark.

Billede nr. 5

Her gør du som de to andre gange, men du kan kun vælge "Zoom Window In" .

Billede nr. 6.

Efter at have zoomet så langt ind du ønsker, kan du begynde at vælge hvor din rute skal ligge.

Det gør du fra "file" og "New Route".

Billede nr. 7

Et vindue, "Create New Route" , kommer frem og her skal du skrive rutens navn, hvilken hastighed, der er max eller minimum og om den skal vises i miles / Km pr. time.

Du kan også lave en beskrivelse af ruten, i "Edit Description". Derefter klik OK.

Billede nr. 8.

Her står hvor din rute ligge og det nav du har givet den.

Billede nr. 9.

I "file" vælger du "Select Route" .

Billede nr. 10.

I dette tilfælde hedder den "DK_VEST" , klik OK.

Billede nr. 11.

Fra "File" vælger du "New Quad-Tree" .

Billede nr. 12.

Med "musen" lave du et omrids, der skulle blive en firkant , hvor du vil lægge ruten.

I "Edit" vælger du "Selection" , Højreklikker i kvadratet og vælger "Add All Selection,

og ovenstående skulle komme frem. ( Se Billede nr. 13. ).

Billede nr. 13.

 

 

Billede nr. 14.

Herefter vælger du fra "Edit" "Minimize Quad-Tree" .

Billede nr. 15.

Overskydende areal forsvinder, når du sige OK til den lille popup.

Billede nr. 16.

Du højreklikker nu på kvadratet og vælger "Toggle Populated State" ,

og den kommer blå X i det valgte areal.

Billede nr. 17.

Fra "Edit" vælger du "Generate Flagged Tiles" .

Dette tager lidt tid, men vær tålmodig og vent med at gøre noget til den er helt færdig,

Da det kan stoppe processen og du må starte forfra.

Billede nr. 18.

Herefter højreklikke du på den lille kvadrat, hvor du vil starte din rute fra,

"Route Editor Start Tiles" .

Billede nr. 19.

Start tilen er her opdateret. Klik OK og exit i "File" .

Start derefter Route Editor og find din rute.

 

Billede nr. 20.

Så er vi klar til at begynde, og lave ruten, fra dette vindue finder du "MIN RUTE".

Billede nr. 21.

Så er vi inder i selve "Editoren" hvor der skal laves noget. Fra "Window" vælger du "Show All".

Det gør at vi har alle de vinduer der skal bruges til at arbejde med.

Billede nr. 22.

I denne rude vælger du "Edit og Insert" , der ligger de Terra Textures, som er standard.

Billede nr. 23.

Dette er biblioteket der indeholder de "terra Textures" du kan bruge, hvis du vil have flere, må du kopiere dem fra andre ruter og lægge dem ind i din rutes "Terr Tex".

NB. Du kan max have 9 "Terra Texture" liggende af gangen.

 

Billede nr. 23.

Her kan du se hvad de fleste knapper bruges til.

Billede nr. 24.

Med "More" får du så alle de ting frem, der kan lægges ind i din rute, men disse er kun dem,

Der ligger som standard. Hvis du vil have flere, må du selv lægge dem ind. Dette kan lyde, som noget der er besværligt, men følg og læs vejledningen til de forskellige objecter.

Billede nr. 25.

Her lægges de første spor.

Billede nr. 26.

Her sættes det første signal.

NB.. I den markerede rude kan du se hvilke objecter du har valgt , og det VIGTIGSTE af alt, hvor mange der ligge på denne "Tile", det skal nævnes, at du kun kan lægge ca. 1400 – 1500 objecter på hver, da MSTS har en begrænsning, m.h.t. til at håndtere alle de objecter. Jeg vil anbefale at du ikke lægger mere på end det er nødvendigt, og kan du holde antallet til under 1000, vil det være med til at holde frame raten oppe i MSTS.

Billede nr. 26.

Stationen laves, og strækkes alt efter hvor stor/lang perronen skal være.

Billede nr. 27.

Ved at højreklikke skulle dette vindue komme frem, og her navngiver du stationen, vælger om platformen er på højre elle venstre side, samt den tid et tog skal holde for at tage eller sætte passagerer på/af og hvor mange. På samme måde gør du med en "Sidding" (Sidespor).

 

Billede nr. 28.

På samme måde som med sporene lægges veje også her er der muligheder for forskellige "typer"

Billede nr. 29.

Her skal vi så have lagt "Terra Texture" på, SE markeringen.

Du klikker så på et felt, der får rød "kant".

 

Billede nr. 30.

Ved at trykke det nr. på tastaturet, som den texture har du vælger at lægge og du har grusjord på dette sted på ruten, vælge hvor stor området skal være, ved at trykke på de tilstødende kvadrater.

Billede nr. 31.

Så skal vi lave et lille "bjerg" . Højreklik et sted på arealet og vælg områdestørrelse.

Du kan vælge "Custom" og selv sætte størrelsen, men se efter om det ligger hvor du vil hæve dit landskab. Det kan meget vel komme til at dække for nogen af objecterne du har sat.

 

Billede nr. 32.

Højreklik i det røde kvadrat og "Set Height".

Billede nr. 33.

Denne box komme frem og du kan sætte højden. Husk der skal være 6 nuller efter tallet

Billede nr. 34.

Her er så "bjerget" , men nu er sporene dækket, find det klik på det og tryk Y på tastaturet.

Billede nr. 35.

Og så har vi fået en dal gennem det "lille" bjerg.

 

Billede nr. 36.

Fra "more" henter du, i dette tilfælde ( Forrest – JP1Tree1 ), højreklikker på det røde felt, og en box popper op, vælg fanebladet "Forrest", her sætter antal af træer der skal være inde i det røde kvadrat.

 

Billede nr. 37.

En anden metode til at vælge det areal du vil hæve eller sænke, er klik med musen og træk så du får den størrelse du ønsker. Højreklik og sæt "Height" , og en lille box kommer frem hvor du kan indtaste den højde du ønsker. I dette tilfælde skal vi have lavet en bjergsø.

Billede nr. 38.

Når arealet er sænket kan vi klikke få kvadraterne og "Toggle Water" , men det kan ikke ses,. ?

Nej for til sidst skal vi have sat vandstanden, også med højreklik og "Set tile water height".

I de boxe der nu kommer frem skal vandet sættes i alle fire hjørner og højden på vandet.

Billede nr. 39.

Så har vi fået en lille bjergsø og vandet kan ses.

 

 

Billede nr. 40.

Til slut et billede med mit eget project og nu spørger du hvad de blå/hvide streger er.

Jo, det er der hvor man for bilerne til at køre i ruten og det lægges på med "Carspawn".

Husk at den vej striberne "løber" skal være modsat køreretningen, eller vil bilerne køre i den forkerte retning, når du ser det i din rute, som du nu skulle kunne lave ud fra denne beskrivelse.

GOD FORNØJELSE

JEG HÅBER AT KUNNE KØRE PÅ

"DIN" RUTE EN DAG.

Brian Haurholm